BIOENERGETIKAI VIZSGÁLAT ÉS A BIOENERGETIKAI KAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS " - GYÓGYULÁS, BIOENERGETIKAI MULTIDIMENZIONÁLIS KAPCSOLATTEREMTÉS

BIOENERGETIKA leírása

Bioenergetika, mi is az? Inkább, azt kellene kérdeznünk, hogy Ki is és mi is az a bioenergetika? Tudniillik, a Bioenergetika, Bioenergia nem más, mint maga a teljes EMBER az önnön csodálatos és egyedi „bioenergetikai rezgés” szépségében, és annak fizikai megjelenési formájában, vagy a növény és az állat, a maguk szintén valószínűtlenül változatos és egyedi megjelenési kivetülésükben. Mindenki és minden REZGÉS-ENERGIA és Tudat, melynek kompozíciója alkotja a szimfónikus zenekart, mint fizikai megjelenési formát, a dalmű pedig maga az Élet!

Az Univerzumban jelenlegi ismereteink szerint minden rezgésből, frekvenciából álló energia (energia /lat.-gör./: az anyag egyik alapvető tulajdonsága, az a képessége, hogy helyzeténél vagy mozgásánál fogva munkát tud végezni). A minket, a mindent és a mindenséget alkotó és megjelenítő információ: mozgás, áramlás és kapcsolódás, kiterjedés. Minden egyes létforma rezgések összeállt információs halmaza, illetve azok fizikai megjelenési formái. A sejtjeink, a szervezetünk, sőt még a gondolataink és érzelmeink sem mások, mint Bioenergetikai rezgések összessége.

Gondoljunk például az EKG vizsgálatra. Ebben az esetben is a szív elektromágneses tevékenységét (energetikai rezgésszintjét, energetikai tevékenységét) jelenítjük meg fizikailag, elektromos jellé alakítva azt. Az emberi test hőtérképének elkészítése az infravörös tartományú elektromágneses kisugárzás érzékelésén, mérésén alapul. Nem hisszük, hogy például még a gondolataink, érzelmeink is rezgések és energiát bocsátanak ki, melyeknek bioenergetikai információs jellege, tartománya van? Jelenítse meg fizikailag!

Gondoljon például arra, hogy most éppen jó úton halad a kitűzött célja felé, ha az a célja, akkor éppen a gyógyulása és annak megértése felé. Csak jobban érezheti magát ettől a gondolatsortól. Ha figyel a szervezetének Bioenergetikai visszajelzésére, akkor érzi, hogy megemelkedett szervezetének rezgésfrekvenciája, vibrációja, a jótékony energiaáramlás következtében.

Rezgésenergia által létrehozott mágneses tér

Mágneses tér: a rezgések összeállt informatikai eredője az, ami megnyilvánul a csak az adott „eredőre” jellemző formában. Például a Nap, a vihar, a villámcsapás, és a tenger vize sem más, mint energiarezgések összessége és annak fizikai megjelenési formája.
A rezgések az információ áradatban jelekként funkcionálnak, tartalmuknak megfelelő utasításokkal, jellemzőkkel. A mozgás, az energiaáramoltatás során elektromágneses tér keletkezik, melynek szintén megvan a maga bioenergetikai információs tartalma, jellemzője. Minden élőt és „nem élőt” a rezgés, a rezonancia során keletkezett elektromágneses tere veszi körül (lásd. még: rezonancia).

Az elektromágneses tér fizikai meghatározása:

Az elektromágneses tér- /mező/ fizikai meghatározása: Olyan fizikai erőtér, amely az elektromos töltésű részecskék között létesít kölcsönhatásokat. Az anyag egyik megjelenési formája: tömege, energiája, impulzusa, impulzusnyomatéka van. /Elemi részecskéken általában olyan részecskéket értünk, amelyek tovább nem bonthatóak-jelenlegi tudományos ismeret szerint-, vagy olyan részecske, ami más, nagyobb részecskének az alapköve. Mint például az atomok, melyeknek részecskéi az elektronok, protonok, neutronok. A neutronok és protonok még elemibb részei, pedig kvarkokból állnak./

BIOENERGETIKA és a Föld mágneses tere, mint létszükséglet!

A mágneses térnek nagy része ma már érzékelhető, kimutatható és fizikailag is bizonyítható. Például a Föld felszíne és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7,8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). 1978-ban kiderült, hogy a Schumann hullámok megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfahullámainak rezgésszámával (radiesztézia)! A Schumann hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt, rácsot alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos. Ez a mágneses tér hangolja össze szervezetünk egész kémiai folyamatát, ez a mező gondoskodik az emberi szervezet létének és egészségének fenntartásáról is.

Az űrállomásokon mesterségesen állították elő az asztronauták számára a Schumann rezonanciát, hogy szervezetükben ne tolódhasson el a Bioenergetikai egyensúly.
A Föld vibrációjának és az emberiség spirituális fejlődésének összefüggése:

Ennek a mágneses térnek a rezonanciája, vibrációja, kiterjedése a FÖLDÖN, az emberiség pozitív szellemi és lelki munkája, döntése által emelkedik és fejlődik, változik! Ön egyénileg is, mikor magasabb gondolati és érzelmi bionenergetikai szinten rezonál (jól érzi magát, és érzelmei-gondolatai például kisugározzák a szeretetet, a béke szeretetét, vagy a segítő szándékát egy másik ember / és leginkább Önmaga iránt!, bármilyen lény iránt, a Föld és Univerzum iránt, vagy egyszerűen csak örül), hozzájárul úgy az egész Emberiség és Föld, mint az Univerzum Kozmikus Szövedékének bioenergetikai rezgésszint emelkedéséhez (lásd. még: szemléletmód, DNS-spirituális bioenergetika, stressz, bioenergetikai táplálkozási ismeretek).

BIOENERGETIKA, mint az öngyógyító rendszer szerves része, a sejtintelligencia, a Kapcsolatteremtő Gyógyítás - Gyógyulás alapjai

Bioenergetikai harmonizáció során az a cél, hogy a sejtek a nekik legmegfelelőbb frekvenciaállományban, rezgésenergiában részesüljenek, azaz kiegyensúlyozódjanak és magasabb rezgés szintre emelkedjenek. Minden sejtnek, szervnek funkciójától függően adott frekvenciaállománya, rezgésszintje van (lásd. még: mágneses tér). Ez a frekvenciaállomány (energia -eredő) tartalmazza a sejt számára mindazon információkat, melyek normális bioenergetikai működéséhez, feladatának elvégzéséhez szükségesek. Az azonos rezgésszinttel rendelkező sejtek sejtcsoportokat, ill. szerveket alakítanak ki (pl. a májsejtek rezgés összessége alkotja májat, mint szervet, ez az informatikai rezgéseredője).

sejtenergia Azonban minden egyes sejt bioenergetikai és információs összeköttetésben is áll minden egyes sejttel, így ha a többségében egészséges sejtek részesülnek bioenergetikai - és tudati (tudatos) támogatásban, akkor ezek a standard sejtek közvetítik az információt minden egyes sejt felé is (de ehhez elég egyetlen egy standard sejt is!). Az öngyógyítás során, ha minden gondolatbeli erőlködés nélkül (erőltetett vizualizáció, erőltetett képzelettársítás, pl. hogy milyennek is kellene lennie az adott sejtnek, agykontroll, stb.) egy pár mély légzés után előhívja és megszólítja a standard sejtjét (a legfiatalabb, legegészségesebb sejt), akkor kérje meg (engedélyezze), hogy az "Ő" bioenergetikai információját közvetítse minden sejtje felé.

Ezáltal az egészség és az életerő bioenergetikai információját tudatja és adatja át minden egyes sejtjének! A bioenergetikai sejtmegújító folyamatot lazán, minden elvárás -és ceremónia nélkül, nyugodtan kell elvégezni, akár naponta többször is. Ez a bioenergetikai folyamat természetes és univerzális jellegű, ha nem szólunk bele elménkkel és nem analizáljuk a folyamatot, akkor minden egyes alkalommal átadódik az információ, és alkalmazkodnak a sejtek a kapott információhoz (sejtintelligencia)!

Sejtjeink tudatossága önmagukra, működési -és gyógyulási folyamatukra nézve sokkal nagyobb és teljesebb, mint tudatunk ismerete sejtjeinkre nézve. Ez a bioenergetikai sejt-tudatosság maga a sejtintelligencia! Ezáltal regenerációs képessége, azaz öngyógyító képessége önmagára nézve is sokkal teljesebb és természetesebb bioenergetikai folyamat, mint azt gondolnánk. Magának a testnek, mint önmagára és egészséges bioenergetikai rendszerére nézve is önálló és teljes tudatossága, illetve regeneráló tudatossága és képessége van (ez a képesség az Új Energia -Kristály Energia, illetve az új DNS-kód megnyitása, a Kapcsolatteremtő " Gyógyulás " - a magasabb szintű frekvencia - rezgés szint, szinkronizáció által tovább fejlődik ( lásd. még: Bioenergetikai vizsgálat és bioenergetikai harmonizáció, DNS spirituális bioenergetika). Ez a Bioenergetikai össz-tudatosság, sejtintelligencia biztosítja számunkra az öngyógyító rendszer csodálatos működését. Gondoljon csak bele! Ön el tudná mondani, például az immunrendszerének, vagy a hormonrendszerének, hogy hogyan végezze feladatát? Nem csodálkozott még rá arra a folyamatra, ahogyan önmagától begyógyul az a seb a kezén? De igen.

Mindannyian belső tudásunkból és érzetünkből eredően mélységesen bízunk (és tudjuk is) szervezetünk gyógyulásában. Ám az ijedelemtől és félelemtől vezérelve elménk elnyomja ezt a megnyugtató és megengedő érzést, tudást. Nem baj, mondhatnánk ez emberi természetünknél, a dualitás "hullámzó" bioenergetikai hatásainál fogva eléggé természetes reakció. Csak azzal nem vagyunk még eléggé tisztában, hogy tudatunk ellenállásával (Stressz→ fantom félelem, kétely, betegség és a gyász), mennyire blokkolhatjuk az öngyógyító Bioenergetikai rendszerünket a teljes megoldás /ekkor csak az agy, az elme a "főnök", és képes még sejtszinten is „parancs produktumot” indikálni, gyakran ezzel sejtszinten gátolni a Bioenergetikai gyógyulási folyamatot/ kivitelezésében.

Speciális-egyéni gondolkodásmódot és öngyógyítói "tudatosságot - képességet", magasabb szintű rezgés szintet lehet elsajátítani, ill. Önmagunkban felszabadítani a Kapcsolatteremtő " Gyógyítás " - Gyógyulás bioenergetikai szinkronizációjával, felvételével, ill. napi szinten pl. MÉLY-LÉGZÉSSEL, vízterápia - víz programozásával. Már tudjuk, hogy milyen jótékony gyógyulásunk idejére és teljességére nézve, ha tudatosan is támogatjuk csodálatos szervezetünk öngyógyító Bioenergetikai rendszerét. Tegye meg időnként, hogy akár energetikai tudományossággal, tudatossággal, vagy egyszerűen „csak” csodálattal és szeretettel tekint Önmagára és testére, és engedje meg számára az energetikai kiegyensúlyozást. A szervezete ha megkapja erre az engedélyt, akkor "Ő" tudja hogyan kell egyensúlyba hoznia önmagát!

sejtszintű szeretet Az engedély azt jelenti, hogy tudatosan elengedi magát, időt ad magának erre, és egyszerűen szavakkal vagy gondolatban tudatja testével, hogy tudja képes a bioenergetikai önregenerációra és erre most megadja a teret, időt, az engedélyt. A lényeg az, hogy ne zavarja elméjével a bioenergetikai folyamatot (ezzel csak belezavar és megszakítja a természetes folyamatot), hallgasson pl. zenét közben. Egyszerűen időnként engedje meg, hogy minden körülmény és helyzet ellenére is, LEGYEN jobban JÓBAN ÖNMAGÁVAL és IDŐNKÉNT CSAK ÚGY.., MOSOLYOGJON EGYET-EGYET ÖNMAGÁRA ÉS ÖNMAGÁNAK (már nagyon várja ezt Önmagától-Önmaga..)!

Tegye meg, hogy egyszer-egyszer hozzászól sejtjeihez, beszélgessen a sejtjeivel (a kiejtett hang, a szó energia - stressz), vagy ha az könnyebb, akkor gondolatban szólítsa meg sejtjeit, testét! Szeresse és engedje fel azt a sejtszinten (DNS szakrális szinten!) működő univerzális bioenergetikai öngyógyító tudatosságot, mely Önben van!

Az egész szervezete tudatában van már „csak” a gyógyulási szándékának, tudatosságának is, és alkalmazkodik hozzá! Még mielőtt bevenné a gyógyszerét, vagy meginná gyógynövény teáját, sejtszinti tudatossága már tudja, mit kezdjen a kapott bioenergetikai információval, anyaggal és mi a szándéka vele! A szervezete egy életen át szolgálja Önt, ezzel szolgálhat és köszönetet mondhat Ön is!

BIOENERGETIKAI vizsgálat területei és a Bioenergetikai KAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS " - KAPCSOLATTEREMTŐ GYÓGYULÁS (Reconnective Healing®), A MULTIDIMENZIONÁLIS KAPCSOLATTEREMTÉS (The Reconnection® folyamat) módszere, folyamata

A Bioenergetika, a bioenergetikai gyógymód a komplementer medicina, nem konvencionális természetgyógyászat azon területét képviseli, melynek során a betegséget, a fellépő testi-lelki tüneteket, mint az energetikai harmonizációs folyamat felborulásának tüneteként, a tudat számára jelző funkcióként, ill. a szervezet öngyógyító rendszerének regeneráló funkciójaként fogja fel. A betegséget, és annak jellegét (tünet és jelzőfunkció), mint bioenergetikus holisztikus természetgyógyász leginkább azért veszem figyelembe, mert észre kell vennem, hogy mikor van szükség a konvencionális orvos-gyógyászati beavatkozásra is (vagy éppen jelenleg prioritásként csak arra), ill. annak a megfelelő kiegészítő és célzott bioenergetikai gyógymód meghatározása céljából ( lásd.még: szemléletmód).

A Bioenergetikai természetgyógyászati gyógymód (és minden egyéb természetgyógyászati, alternatív gyógymódok), a Kapcsolatteremtő " gyógyítás " - gyógyulás is csak kiegészítő - támogató gyógymódot és lehetőséget nyújt az egyén gyógyulási folyamatában, a fizikai-lelki közérzet, komfortérzet javulásában! NEM helyettesítheti, és nem válthatja ki önhatalmúlag a valóban szükséges medicinális terápiás- diagnosztikát - szükségletet - kezelést, egyben önmagában NEM biztosíthatja, ill. felelősséggel nem jelentheti ki a teljes gyógyulás ígéretét, megvalósulását!!

A bioenergetikai állapotfelmérést, ill. a bioenergetikai harmonizáló, egyénre szabott Rezgés szint emelő - Szinkronizációs Kapcsolatteremtő " Gyógyítás " alapját az EMBER TELJES esszenciális egységében (lélek-szellem-test-érzelem-elme), adottságában és jelen funkcionális minőségében való áttekintése - értelmezése és a gyógyulást elősegítő bioenergetikai szinkronizációja képezi. A KAPCSOLATTEREMETŐ " GYÓGYÍTÁS " (Reconnective Healing®) folyamatát és a KAPCSOLATTEREMTÉS folyamatát (The Reconnection® folyamat) nem a Bioenergetikus, a test és lélek energetikai egyensúlyozódását, multidimenzionális átrendeződését - Axiatonális energia pályákra való kapcsolódását nem a csak katalizátorként szereplő bioenergetikai "szolgáló, katalizátor" hozza létre és valósítja meg az egyén számára, hanem az egyén hozza létre és valósítja meg Önmaga számára! A bioenergetikai Kapcsolatteremtő " gyógyítás " létrehozza és magában hordozza a magas szintű gyógyító frekvenciákra - fény energia - információkra való rákapcsolódás, és a bioenergetikai regeneráció lehetőségét, de annak fizikálisan (és lelki - szellemi) is megjelenő módját és mértékét az egyén saját jelen energia felvevő képessége, belső szintű akarata és elfogadása, valós belső SZÁNDÉKA szabja meg, egyben a szervezet számára még szükséges, egyéb (orvos-gyógyászati / természetgyógyászati) terápiák - gyógymódok helyes kiválasztása és alkalmazása (lásd.még: szemléletmód).

Az ember bioenergetikai pszicho-szomatikus felmérését (és összefüggéseit) ezen összetevők alapján a különböző információ tartalmú energetikai rendszereken belül, ill. megjelenési formák szerint a következő területek vizsgálata adja meg:
 1. A FIZIKAI vizsgálat - a fizikai test, mint az anyag megjelenési formájának látható, tapintható, mérhető, szagolható jellemzőinek vizsgálata, melyeknek fizikai megjelenési formáját a szervi alaki-funkcionális elváltozások, a fellépő általános vagy speciális tünetek, a patogén (betegséget okozó) mikroorganizmusok jelenléte, a sérülések, a fájdalom és egyéb érzetek, a genetikai – öröklöttségi tényezők, stb. képezik.
 2. A KÉMIAI vizsgálat - a fizikális test vizsgálati körébe tartozik ezen belül a mérhető, ill. sejtszintű funkcionális vizsgálat is, úgy, mint a sejtek elektrokémiai – ingerületi, mikrobiológiai működésének és azok egymásra ható vizsgálata, a hormonháztartás, tápanyagfelvétel – tápanyagcsere és bomlástermékek kiürítésének és annak jellegének vizsgálata, az egyes tápanyagok hiánya, vagy túlsúlya, a szervezet jelen pH szintje, stb..
 3. Az ENERGETIKAI vizsgálat - mely a fizikális megjelenési formában nem látható, de mérhető BELSŐ és KÜLSŐ ENERGIA FELVEVŐ - VEZETŐ ÉS TÁROLÓ RENDSZEREK /aura, csakrák, meridián energia csatornák, akupunktúrás pontok/ vizsgálata, melyeknek energetikai telítettségük, harmonikus - folyamatos energiaáramlásuk vagy éppen blokkjaik tájékoztatást nyújtanak a fizikális test jelen energetikai állapotáról, ill. energia felvételi képességéről, egyben a lelki-érzelmi-szellemi beállítottságról, tartalomról, blokkokról (gátlásokról) is. Az energetikai rendszerre hatnak közvetlen módon az információ- és nem a kémiai úton ható gyógymódok, mint pl. a Biorezonancia energetikai kezelés, homeopátia, a kristály és Bach virágterápia, az akupunktúra - akupresszúra, ill. itt fejtik ki gátló hatásukat a káros föld- és mesterséges sugárzások.
 4. AGONDOLATVILÁG - a gondolatok minősége, az emberi fizikai értelembe vett tudata, öntudatossága, a tudatalatti vizsgálata, mint az emberi (földi) lét irányító, és beazonosító „mondhatni bioenergetikai szoftver” központja, mely kihatással-befolyással van az ember fizikális-anyag „mint hardver” működésére, és annak egyensúlyi vagy blokkolt, gyógyulási állapotára, ill. a lelki-érzelmi megnyilvánulásaira, tartalmára is (lásd. pl. a stressz egészségügyi-szervi, lelki – érzelmi – mentális hatásait, ill. magának a bármilyen jellegű betegség kialakulásának bioenergetikai pszicho-szomatikus voltát ( pl. a folyamatos negatív, aggódással teli, ön - elnyomó gondolkodásmód, és az ehhez kapcsolódó mikro- és makro érzelmi traumák hatására kialakuló reflux betegséget, vagy a bélflóra rendellenességeit, a candida betegséget, stb.).
 5. Az ÉRZÉS, ÉRZELEM - mint a LÉLEK NYELVE, azaz a lelki állapot – érzelmi állapot vizsgálata, mint a tudati „szoftver” funkció vissza-tükröződő bioenergetikai alkotója (a LÉLEK, az emberi -egyéni- lét legtisztább, Forrás Tudatból eredő és azt érintetlenül -és érinthetetlenül- képviselő bioenergetikai formája, hiszen az EMBER nem más, mint maga a teljes univerzális TUDAT (és annak a fizikai megnyilvánulási formája). A Tudat TUDATOSSÁGÁT pedig a Lélek adja meg. A (az egyéni) Tudat-Lélek Tudatosság minden energia zónában, bioenergetikai létformában megtartja ön-azonosságát, ön-tudatosságát, és a Tudat-Lélek tudatosság termeti meg és mozgatja az energiát - elsősorban az "emberi" érzés, érzelem intenzitása által. Az ember önmagából kibocsátott- és önmagában érzet ÉRZÉS energiája, az érzelem rendelkezik azon valós bioenergetikai – megvalósító energetikai vonzással, mely kiváltja (elősegíti) a bármilyen jellegű változást, a gyógyulást és a valódi bioenergetikai egyéni harmóniát, ill. azt a fizikai állapotot és létérzést, mely a jelenben uralkodik az ember életében. A legtisztább, leghatékonyabb és leggyorsabb energetikai és fizikálisan manifesztálódó-megvalósító, teremtő erejű érzelmi reakció, azaz bioenergetikai áramlás az ÖRÖMBEN, a tiszta szívből jövő (mellék-gondolatoktól mentes, azaz fenntartásoktól, kételyektől mentes) VÁGYBAN - szenvedélyben, és az EGYSZERŰSÉGBEN (azaz a mentálisan agyonkomplikált és kontrolláltság nélküliségben) rejlik!

Az érzelem, a gondolat, a beszéd is energia, meghatározott tartalmi- és energiamennyiségű vibrációval, áramlással, az egyénre jellemző bioenergetikai módon és formában (nagyrészt ezek teremtik meg összességükben az adott fizikai megnyilvánulási formákat, eseményeket, bioenergetikai ok- és okozati összefüggéseket az energetikai azonosság, vonzás során). A gondolatvilág minősége, tartalma (annak kinyilvánítási formája -beszéd) és az arra adott érzelmi tartalom, reakció (mint az öröm, a szabadságérzet és az önelfogadás, vagy a félelem, a kétely, stb.) tükröződik összességében az egyén ÉLETÉRZÉSÉBEN, ÉLET- és ÖNÉRTÉKELÉSÉBEN, az ÉLETVEZETÉSÉBEN!

Mint Bioenergetikus (energetika /lat.-gör./: az energiával, az energia különféle fajtáival, termelésével és felhasználásával foglalkozó tudományág) természetgyógyász, már több mint 12 éve foglalkozom az ember Bioenergetikai információinak, a minket körülvevő Omni-fizikai kvantum húrok, mágneses kisugárzások technikai eszközös és intuitív és intraszenz érzékelésével, értékelésével és bioenergetikai Szinkronizációs harmonizációjával, a fizikai-lelki-szellemi közérzet, komfortérzet minőségi emelésével, javításával.

Jelenleg a XXI. század egyik legmagasabb szintű bioenergetikai (ön-) gyógymódja, az Új Energia beáramlása által létrehozott, és megadatott KAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS " - KAPCSOLATTEREMTŐ GYÓGYULÁS (Reconnective Healing®), és a multidimenzionális Kapcsolatteremtés - Kapcsolatteremtő folyamat (The Reconnection® folyamat). A magas frekvencia szintű ( "gyógyító ") Kvantum húrokhoz - az új Axiatonális energia pályákra való kapcsolódás, bioenergetikai szinkronizáció, létrehozhatja sejt - DNS, és kiterjesztett multidimenzionális szinten az Öngyógyító rendszer teljes bioenergetikai aktivizálódását, rezgés szint emelkedését, és bioenergetikai harmonizációját, alapvetően és összességében a fizika-lelki közérzet javulását testben - lélekben - szellemben egyaránt.

AKAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS " - KAPCSOLATTEREMTŐ GYÓGYULÁS (Reconnective Healing®) folyamatát, a bioenergetikai harmonizációt, rezgés szint emelést a gyógyulás (ön-szinkronizáció és harmonizáció) segítése, katalizálása céljából végzem. A Kapcsolatteremtő " gyógyítás " - gyógyulás során lényegében nem egy adott betegség (adott "auraseb", helyi aura-hiány) célzott bioenergetikai harmonizációja jöhet létre, hanem a teljes ember bioenergetikai harmonizációja, az egyensúly visszaállítása (a teljes egyensúlyra való rá- és áthangolódása) történhet meg, a szervezet rezgésszint emelkedésével. Ez a bioenergetikai áthangolódási - regenerálódási - egyensúlyozódási folyamat azonban nem egyszerre történik meg teljes mértékében, hanem beindult (beindított), magasabb frekvenciaszintű folyamatos bioenergetikai (ön)harmonizációs folyamatról van szó. Lehet, hogy a bioenergetikai harmonizáció során azonnal érezhető javulás áll be egy-egy tünet esetén, de az is lehet, hogy csak 1-2 hónap múlva, sőt az is előfordulhat, hogy eleinte még más, kevésbé szembetűnő panasz az, mely megoldódik (az egyéni valódi prioritásnak - bioenergetikai szükségletnek megfelelően). A Kapcsolatteremtő " gyógyítás " - bioenergetikai harmonizáció során nem a saját energiámból - Bioenergetikai rendszeremből (energia testemből) veszem el és adom át az energiát, hanem a minket körülvevő, ún. Univerzális vagy Kozmikus Húrokon keresztül közvetítem és áramoltatom át (áramlik át) a befogadónak a kiterjesztett szinkronizációs, " Gyógyító " Fény- és Információs Energiát a sejtjei (DNS-e) bioenergetikai információs "raktárába". Majd a test (ill. az ember teljes Omni fizikális - meridián energetikai rendszere) végül is saját maga végzi el a bioenergetikai a kapcsolatteremtő harmonizációját - hangolódást, rezgés szint emelését, a gyógyulást elősegítő frekvencia- és információ felvételét (azaz, nem a bioenergetikus gyógyít, csak segít beindítani, katalizálja a bioenergetikai önregenerációs folyamatot)!

A szervezet pozitív válaszreakciója, bioenergetikai ráhangolódása (energia - fény - információ felvétele) a magasabb szintű ÚJ " gyógyító " frekvenciapályákra - kiterjesztett új frekvenciasávokra lehet olyan mérvű is, hogy maga az "el- és befogadó" ember is érzékeli az energia áramlást, általában melegségérzet és eltérő intenzitású bizsergés, különböző mozgás - kép és fény érzékelő reakciók formájában. Mindenkinek egyénileg eltérő a bioenergetikai válaszreakciója és annak mértéke (bioenergetikai kiegyensúlyozódása), mint ahogyan az igényelt bioenergetikai kapcsolatteremtési harmonizációk száma is. A bioenergetikai Kapcsolatteremtő " gyógyítás " általában 3-4-szeri alkalmat igényel, de lehet akár 5 is az egyéni bioenergetikai - "befogadó" szükséglet. Optimális és célszerű másnaponta elvégezni a bioenergetikai " Gyógyító " Kapcsolatteremtést, szükség esetén minimum heti 1-szeri kapcsolatteremtés még megfelelő lehet.

A bioenergetikai Kapcsolatteremtő Gyógyulás - " gyógyítás " energetikai folyamata és hatékonysága nem igényel és nem támogat semmilyen fizikai vagy lelki, mentális "előkészítő - kiegészítő", vagy rituális jellegű és vonzatú jelképeket (jelképrendszert), cselekvést - folyamatot senkitől és senki részére sem! A Kapcsolatteremtő bioenergetikai folyamat Nem igényel - nem feltételez és nem is támogat semmilyen jellegű hitet, világnézetet (hit- és vallásrendszert, ill. bármilyen jellegű egyéb befolyásoltságot, elkötelezettséget) senkitől és senki részére sem! A "befogadó" részére csak a megfelelő nyugalmi helyzet biztosítása szükséges, és a "befogadó" részéről az "önmegfigyelő" mentális állapot, azaz nyugodtan figyelje meg érzékeléseit - érzelmeit - fizikai reakcióit, de ne legyenek semmilyen mentális, kigondolt elvárásai ezzel az élménnyel és a bioenergetikai "eredmény" jellegével, mértékével kapcsolatban.

A Földön ható Új Energia - új frekvencia energetikai szintje és információs tartalma, magában hordozza az Emberiség bioenergetikai Tudatosság változását - fejlődését is, méghozzá egyéni szinten, és annak egyéni mértékében, megnyilvánulási formájában. Ezáltal veszti jelentőségét az Új Energia ( " gyógyító és áthangoló ") bioenergetikai hatásmechanizmusa és annak mértéke (vagy ideje) szempontjából akár a túlnyomó részt csak mentális-materialista beállítottság, vagy a teljes szkepticizmus, ill. a spirituális, misztikus látásmód, beállítottság is (azaz, így továbbra, "akaratlanul" is nagyon jól megférnek egymás mellett /mindenkiben/ ezek a nézetek, kiegyensúlyozva és biztosítva a továbbfejlődést, a valódi energetikai törvényszerűségek és hatásmechanizmusok felfedezésének - megértésének folyamatát:-)). Az emberi Tudatosság (és tapasztalás) fejlődése során el fog jutni idővel arra szintre, mikor nyilvánvaló lesz, hogy nincs ebben a kapcsolatteremtő bioenergetikai folyamatban - energetikai hatásmechanizmusban semmi misztikusság - spirituális kötöttség (elkötelezettség igénye), vagy teljességgel megfoghatatlan-értelmezhetetlen bioenergetikai törvényszerűség, egyszerűen az emberiség számára a már oly régóta várt KVANTUM UGRÁS- ENERGETIKAI FEJLŐDÉS, ill. annak Tudatosulása és bioenergetikai beépülése van kialakulóban (úgy az emberiség, az egyéni, mint pl. a reál tudományos szinteken is, ill. megnyilvánulási formáiban, tapasztalásaiban).

A Bioenergetikus által végzett multidimenzionális KAPCSOLATTEREMTŐ - Kapcsolatteremtési folyamat (The Reconnection® folyamat) lényege: a tartós Kapcsolatteremtés - Kapcsolódás (megnyílás és ráhangolódás) a magasabb szintű frekvenciákhoz - új frekvenciapályákhoz (egyetemes Tudathoz), Kvantumhúrokhoz, maga a teljes ember rezgésszintjének és bioenergetikai Tudatosságának emelkedése által, DNS és multidimenzionális (kvantum) szinten. Ezáltal az ember össz - meridián energetikai rendszere rákapcsolódik az Új Axiatonális frekvencia hálózatra és magába engedi azt, folyamatos, maradandó bioenergetikai összeköttetést, információ- és fény energia áramlást létesít önmagában. A megemelkedett rezgésszint - a megnyílt és kapcsolódott meridián energetikai vonalak - az öngyógyító rendszer már folyamatos multidimenzionális szinten képes funkcionálni, és Fény energiát, Információt felvenni - átadni.

sejtszintű szeretet

A Kapcsolatteremtő (The Reconnection®) folyamat létrehozása a Kapcsolatteremtő " Gyógyítástól " függetlenül külön harmonizációs időt és " bioenergetikai módszert" igényel, mely által a bioenergetikai "áthuzatolás - átrendeződés" során, multidimenzionális szinten jön létre a kapcsolódás az Új energiához, az ember saját magasabb szintű Benső Énjéhez, a Vagyok Aki Vagyok létérzéshez és annak Tudatosuláshoz, az Egyetemes Tudatossághoz! Ez a bioenergetikai Kapcsolatteremtő folyamat, a multidimenzionális Kapcsolatteremtés az egyén részére, csak egyszer végezhető az élete során (nincs szükség többet erre a bioenergetikai kapcsolatteremtő energiafolyamatra), a továbbiakban már ezen a magasabb szintű Frekvencia - Tudatosság - Információs hálózat szintjén történik tovább az egyéni fejlődés, és további (DNS-szintű) bioenergetikai megnyílás és áthuzatolás - átrendeződés.

A XXI. századi Új Energia - Új Bioenergetikai Tudatosságot és új funkcionális energia rendszert hozott magával, mely által a Bioenergetikai (ön)gyógyulás és az egészség fenntartásának rendszere (egyénileg) is változás alatt áll. Az Új energia, a Kristály Energia információ tartományát a DNS tartalmazza, mely nem más, mint a Forrás Terv tartalma. A DNS ötpontú szimmetriáján alapuló mintázata (szent geometria) adja a kódot (a hozzáférést) pl. a tökéletes egészség mintájához, mely az ember természetes Bioenergetikai állapota. Az Új Energia tiszta áramlása, Új frekvenciasávú " gyógyító " információ tartalma - energetikai rezgés felemelő hatása, bioenergetikai befogadása, a Kapcsolatteremtő " Gyógyítás " - gyógyulás, és a multidimenzionális, kvantum szintű tartós Kapcsolatteremtés, szinkronizáció mindenki számára egyénileg hozzáférhető - elérhető és adott, (függetlenül minden hittől, nézettől, egyéni hozzáállástól vagy tettől). Csak kérni és engedni kell a bioenergetikai folyamatot, saját döntés által (-DNS spirituális bioenergetika). A Bioenergetikai átállást, megújulást (energetikai áthuzatolást-újrahuzatolás) testi, lelki, szellemi változások mutatják, a megnyílt meridiánok, csakrák és a megnövekedett energiaáramlás miatt (eleinte lehetnek fájdalmak, stressz, bizonytalanság).

Az új Bioenergetikai Kozmikus DNS kódhoz való hozzáférés és teljes megnyílás lassú bioenergetikai folyamat az ember energetikai, szellemi, lelki védelme érdekében. Az új DNS energia-kód elfogadásával és bioenergetikai megnyitásával a régi gondolkodási minták, hiedelmek, karmikus lenyomatok, dualitásból fakadó ellenállások és (fantom)-félelmek megszűnnek, feloldódnak, és helyükbe a tiszta Bioenergetikai egészségtudat, a tiszta vágy és teremtő-tudatosság, a bölcsesség és a SZERETET tiszta forrása lép. Az Új energiával harmonizálók (Kapcsolatteremtő katalizátorok) számára is ezért elsőrendű feladat az emberben feloldani a hiedelméből, régi szokás- és elfogadás rendszeréből (pl. betegség természetes elfogadása és gondolati úton való támogatása) adódó gondolkodás mintának a feloldása, hogy az aura is megtisztulhasson ezen negatív Bioenergetikai lenyomatoktól, és elindulhasson a belső (DNS) bioenergetikai átrendeződés (lásd. még ajánlott társoldalak: Kryon.hu - az emberi DNS, az Új Energia, az Új Tudatosság - Bíbor kör tanításai).

KAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS ", KAPCSOLATTEREMTŐ Energia átadás elfogadásának és hatékonyságának összefüggése. A PÉNZ - BŐSÉG - GYÓGYULÁS - GYÓGYÍTÁS bioenergetikai Vonzás láncolata és összefüggései

Az átadott energia befogadása és hatékonysági „mutatója” függ a "befogadó" hozzáállásától és elfogadásától is. A bioenergetikai harmonizáció mértékének kimenetele, annak időbeli lezajlása teljes mértékben azonban mindig csak a gyógyuló azon alap Döntésétől függ, hogy valóban meg akar -e gyógyulni, vagy még egy kicsit mást akar megtapasztalni a "régi energia", a dualitás szintjén. Itt egy Belső szinten /elme - tudatosság - lélek - szellem/ működő teljesbioenergetikai elfogadásról és megengedésről van szó, melyet befolyásolhat az elme és lelki állapot jelen elfogadási és megújulási szándéka (ill. hogy Belső energetikai szinten "készen áll-e" az ember a befogadásra és áthangolódásra). De ha az egyénben már csak a SZÁNDÉK valódi a gyógyulás megélésére, akkor önmagától elindul és fokozatosan fejlődik - tovább áramlik Belső szinten az összekapcsolódási - befogadási és regenerálási bioenergetikai folyamat a Kapcsolatteremtő harmonizáció során, a KAPCSOLATTEREMTŐ " Gyógyulás " és bioenergetikai megújulás (még szkepticizmus esetén is).

A szervezet az átadott energiából (rezgés szint emelésből) mindig annyit vesz fel magához, amennyire éppen szüksége van bioenergetikai harmóniájához. Mindenki rendelkezésére áll „saját magától” is ez a külső univerzális " gyógyító " energiaforrás és energia felvétel - Kapcsolatteremtés, csak kérnie és elfogadnia kell. Az egész Univerzum Kapcsolatteremtő " Gyógyító " energiája és bioenergetikai információ rendszere a rendelkezésére áll (az energia felvételének és mozgatásának legnagyszerűbb és legegyszerűbb bioenergetikai napi alkalmazott módja pedig, a mély be- és kilégzés alkalmazása)! A Bioenergetikus, közvetlen univerzális, gyógyulást elősegítő energia - információ tartomány továbbítással harmonizálja a test - lélek - szellem, az aura „sebeit”, de karöltve a szervezet öngyógyító rendszerével és tudati elhatározásával, az embernek is tennie kell Önmagáért (lásd. még: DNS-bioenergetika, stressz)! Leginkább a lelki harmóniára való törekvéssel és a lelki energiablokkjaink feltárásával, megoldásával, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás és folyadék biztosításával, kiegyensúlyozott (minden jellegű és megfelelő mennyiségű energiaértéket tartalmazó és felhasználó) táplálkozással és Bioenergetikai táplálkozási módszerekkel (-táplálkozási alapismeretek), egyben az egyéni Bőség Tudatosság emelésével (lásd. a folytatásban) tehetünk magunkért.

Az ADOK-KAPOK Bioenergetikai Vonzás Törvénye

Az ADOK-KAPOK bioenergetikai Vonzás Törvény (lásd. még: bioenergetikus / stressz anyagrészben) azon az egyszerű energetikai törvényszerűségen alapszik, hogy mindent, amiért energiát fektettem be (energiát adtam), megtérül, visszaáramlik számomra, a befektetett bioenergetikai mennyiség és annak „valódi” információ tartalmának mértékében. Az Univerzális vagy Interdimenzionális Vonzás Törvény lényege az, hogy olyan frekvencia szintű és tartalmú információs energiát áramoltatok magam felé vissza, amilyet kibocsátottam (adtam) magamból. A bioenergetikai Vonzás Törvény „értelmezése” szerint az ember által elindított – átadott információ az a Kérés, azaz Adás, amit megjeleníteni kíván fizikai valóságában az ember, így a Kérésnek - Adásnak megfelelő információ (fizikai történés) igazolódik is vissza, mint Kapás (ez a Szeretet és a Szabad akarat legmélyebben és legmagasabb szintű fizikailag megnyilvánuló formája).

Kép: Liberty - Szabadság
Kép forrása: Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái. További mesteri szinten megformált és kivitelezett témakörökkel, csodálatos művészi alkotásai láthatóak még: (www.netstudio.hu/arthur)

A fizikai megélés szempontjából leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy pl. ha a gyógyulásomra koncentrálok (a betegség és annak megélésének jellege helyett), és minden történést, mozzanatot ennek a gyógyulási folyamatnak, annak részeként „tudok be”, akkor a bioenergetikai Kérés – Adás információ az Univerzum (és az ember mikro-univerzális rendszere) felé is a gyógyulásra és annak megoldása felé koncentrálódott energia tartalommal, bioenergetikai sűrítménnyel bír. Ez a bioenergetikai koncentráció végül olyan szintű bioenergetikai sűrűséget ér el, mely által a „visszaigazoló” fizikai történések - a Kapás, azokat a megoldásokat nyújtják egy irányba haladva és mutatva, amik az elvárt, azaz a Kérést (gyógyulást) adják és oldják meg.

Abban az esetben azonban, ha nem a gyógyulásra és annak szükségszerű, így elfogadott, egymásra épülő és egymást erősítő ( bioenergetikai ) folyamataira gondolok, hanem csak a betegség jellegéből adódó tünetekre és a szervezet által arra adott reakcióira koncentrálok anélkül, hogy elfogadnám ezek a tünetek is pl. az energetikai – szervi tisztulást, bioenergetikai önregenerációt, gyógyulást szolgálják, akkor alapvetően és a bioenergetikai információ áramlásnak megfelelően a gyógyulás helyett a betegségre, mint elsődleges bioenergetikai információra koncentráltam az energiát, és annak valódi Kérés, azaz Adás tartalmát.

Így az Univerzális bioenergetikai Vonzás Törvény, mivel kivétel nélkül mindig azt adja vissza (azt adja meg), amit „valójában” energetikailag kérek (ez a szabad akarat fizikai megnyilvánulási formája), a bioenergetikai információt a betegség - és annak további megélése felé- köré sűríti be, mivel úgy „értelmezi, fordítja le”, hogy a gyógyulás helyett még inkább a betegség bioenergetikai folyamatát akarja az ember (egyén) megtapasztalni (hiszen, többségében erre irányította figyelmét). Ezt hívjuk nem szándékos „félreteremtésnek”, felcserélt prioritási szándéknak.

A bioenergetikai Vonzás Törvény alkalmazásának mindenkori, mindenre vonatkozó és megfelelő gyakorlati módszere: arra irányítsuk a figyelmünket (és beszédünket, hozzáállásunkat) ami a „valódi” szándékunk, és ne az erre irányuló (még) jelen hiányosságokra! A mindennapjainkban is komolytalannak tűnik az, amikor valaki kifejezi szándékát, döntését, majd többnyire annak nehézségeiről, akadályairól és szinte „megvalósíthatatlanságáról” beszél utána folyamatosan (hol itt a Valódi Döntés, a Szándék és az Akarat, a cél megjelenítése..?). A valódi döntés és szándék érzete és kifejezése nem egyenlő a csak feltételezéssel és fenntartással kevert, ellentmondásos "elvárással", azaz pl. a csak sóvárgó kívánalommal (de jó lenne, de hát…), de még csak a reménykedő óhajjal sem (talán, lehet..), mert a megoldás és az arra vonatkozó bioenergetikai vonzat soha nem kívülről (másik embertől vagy felsőbb hatalomtól, stb.), hanem magából az emberből ered, és oda tér vissza. A tudatos figyelem át-irányítás és bioenergetikai (ön) -TUDATOSSÁG, az ÖNBECSÜLÉS és a (ön)- SZERETET a kitűzött cél felé tereli a bioenergetikai információt és vonzás-hatásmechanizmust is. Mindez a módszer és érzet tanulható és készségszinten kialakítható önmagunkban, az ehhez társuló, kialakuló legmagasabb szintű bölcsesség és helyes autentikus választás - döntés kíséretében! Ha már úgyis azt "mondják" nekem, hogy mágnesként működik elmém-testem-lelkem-szellemem:-), akkor én már inkább "szelektív bioenergetikai mágnes" leszek! Azt vonzom magamhoz, ami tetszik is nekem, és így nem lógicálhat rajtam a sok fölösleges, kósza vonzat-teher..:-))!

Az Adok- Kapok Vonzás Törvény és a Pénz bioenergetikai körforgása, a Pénz - Bőség - Gyógyulás - Gyógyítás bioenergetikai kapcsolata

A minél többet adok, annál többet kapok vissza tendencia bioenergetikai körfolyamata és lényege, szintén a TUDATOS bioenergetikai információ sűrítésen alapszik, méghozzá a BŐSÉG energetikai információján, és annak TUDATOS folyamatos áramoltatásán, mozgatásán, bioenergetikai alkalmazásán. Minél többet teszek és adok magamból és magamnak is, pl. a gyógyulásom (de bármi) érdekében, annál inkább „jelzem és erősítem információmmal a bioenergetikai körfolyamat felé a BŐSÉG – a BŐSÉGEM jelenlétét és annak megélését (ezzel jelezve azt is, hogy pl. a gyógyulásom folyamatának és annak megoldásának, elvárásának és elfogadásának, egyben mind ezek szeretetének is bőségében vagyok!).

A pénz sem más, mint csak Energia, egy energetikai (kultúrális) információ fizikai megjelenési formája. Amennyiben a pénzt is, mint számomra is természetesen adott és elfogadott bőség és szeretet energia értelmében kezelem (és tisztelem magam annyira, hogy mindezt, ezt el is fogadjam önmagamtól, önmagam által) akkor utat engedek a pénzenergia szabad áramlásának és megjelenésének magam felé.. Azonban, ha csak arra gondolok többet, hogy de jó lenne ha több lenne.., soha nincs belőle elég.. ezért most miért kell fizetnem és miért ennyit, annyim úgy sem lesz…, stb., akkor ennek a gondolat - és összetett érzelmi reakció sornak az lesz a bioenergetikai értelmezése és Vonzata, hogy mert nincs.., mert nekem soha nem lehet elég, stb., azaz elsősorban a pénz hiányára koncentrálva a NINCS és NEM LESZ (nem is kell..!) bioenergetikai információ fog érvényesülni, mint a „valódi” bioenergetikai Kérés - Adás, és annak a fizikai megvalósulásának, a Kapás szintjén.

Kép: Gazdagság allegoria (Simon Vouet)
kép forrása: Wikipédia -Simon Vouet


Ez a folyamat az emberi elme által még a nem szándékosan "elfogadott és támogatott" Szegénység Tudatot és annak megvalósulását tükrözi, melyhez mély Belső lelki szinten társítható a bűntudat, szégyenérzet, de még a szenvedéshez kötődő elfogadás is (ezek a bioenergetikai kapcsok feloldhatóak és elengedhetőek, hiszen nem szolgálják a további fejlődést és Élet szeretetet).

A gyógyulás szempontjából a pénz kezelése, ADÁSA-KAPÁSA szintén a bőség bioenergetikai körét és szintjét tükrözi vissza. Hiszen a pénz adásával azt „üzenem” energetikailag a saját bioenergetikai rendszerem és az Univerzum rendszere felé, hogy Bőségében és szeretetében vagyok gyógyulásom tudatának, a gyógyulásom MEGKAPÁSÁBAN (megkaphatóságában)! És bőségében vagyok annak is, hogy ezért ADJAK és tudjak adni is (pl. pénzt, hiszen a pénz, mint a földi energia zóna egyik bioenergetikai Szeretet és BŐSÉG „Tudata”, és annak fizikai megjelenési formája). Aki csak elvárja másoktól az energetikai befektetést - az adást (azaz csak kap), és nem ad vissza semmit (vagy nem a befektetett – átadott energia mértékében), az Önmagát gátolja a továbbiakban a BŐSÉG - energia áramlás megtapasztalásában, hiszen, a blokkolása által a bőségenergia szabad áramlása megrekedt, megerősítő és elfogadó információ híján nem áramlik szabadon vissza az illető felé..

Ez a bőség adok-kapok bioenergetikai blokkolás az egyén további pozitív gyógyulási folyamatára is vonatkozik, ill. arra visszahat, ha csak elvárja a gyógyulásához – gyógyításához a külső-befektetett energiát (legyen az személyes vagy hatóanyag tartalmú kapott energia, stb.), de azt nem tisztelve - nem viszonozza bármilyen formában és mértékben. Egyrészt, ha valamiért nem akarok, nem szándékozom Adni (bármilyen rendelkezésemre álló adás- és adás-mérték formájában), akkor azt nem is akarom igazán (nincs is szükségem rá igazán), másrészt, nem adok érte (vagy nem annyit), mert nem bízom annak hatásosságában, eredményességében (így az aztán valóban nem is fog a kellő és elvárt mértékben hatni..).

A BŐSÉG TUDATOSSÁG (melyet a XXI. század Új Energia információ tartalma - természete és hatása is nagyban támogat már) annyit jelent és azt vetíti előre fizikai történésként, hogy mindig több van, mint amennyi elég..! Ha pedig éppen kifogyott, akkor csak helyet engedtem (engedek) az újabb bioenergetikai feltöltődésnek, jól megmozgattam a (pénz) energiáját..:-)). A Bőség Tudatosság és annak megfelelő bioenergetikai gyakorlati alkalmazásának elsajátítása fokozatos, kis lépésekkel haladó kialakítással (Dualista élet -és energia szemlélet, ill. a /még/ dipólusos bioenergetikai hatás miatt, egyben a félreteremtések felhalmozásának elkerülésének érdekében kell fokozatosan és lassan), majd az egyéni tapasztalatok megélése által mindenki számára és bármikor (bármilyen helyzetben, bármilyen korban) elkezdhető és megvalósítható! Fogja fel a bioenergetikai "tanulási" időszakot egy igen-igen megtérülő, örömteli és izgalmas, önálló és egyedi Bulis folyamatnak, mely fizikai és bioenergetikai tapasztalás-sorozat aztán Élete és Önmaga megismerésének - feltárásának minden területére kihat és felemeli azt:-))!

Nem kell megijedni a hiány okozta félelemérzettől és a vele járó rossz érzéstől (csak nem kell benne sokáig "tapicskolni", gondoljon arra, hogy ez most a "sár", inkább most már a part felé veszem az irányt:-))! Nyilván, hogy valaminek a hiánya nem okoz örömet, de egyrészt ráirányította a figyelmet arra, hogy mi az ami korrigálásra (korrigálásomra) szorul, másrészt maga a kiváltott félelem energia is csak egy energia, egy bioenergetikai rezgés információ, ami megváltoztatható (felemelhető), átalakítható saját magam bioenergetikai feldolgozása és annak bioenergetikai Tudatossága által! Nem erőlködve kell elhessegetni magunktól a nyomasztó érzést és a hiányról való tudomásunkat, hanem "leülni vele" és megbeszélni magunkkal ennek az energia megjelenési formának a bioenergetikai átalakítási módját! Ha energia, akkor energiát is ad nekem, amit a MÉLYLÉGZÉSEK kíséretében fel is veszek, és jól meg is mozgatom magamban. Ezzel elfogadtam a helyzetet és nem harcoltam ellene (mivel a harccal, azaz az erre irányuló figyelmemmel csak erősítem annak bioenergetikai hatékonyságát), majd szépen elengedem és kiengedem magamból (egyszerűen így csak hasznosítottam, felhasználtam az energiát, egyben utat engedtem (helyet csináltam) a megoldásnak, a bőség választásának..!).

Minél több energiát adok a hiánynak (azaz minél többet aggódom és rágódom rajta), annál inkább sűrítem és emelem annak bioenergetikai információs, és rezgés tartalmát! Nem ezt az információt (fizikai történést) akarom magamhoz a továbbiakban visszahívni, így az elfogadása, majd elengedése után arra koncentrálok, amit akarok, és az egyéb, már jelenlévő bőség helyzetekre, ill. egészen mással foglalom le magam és főleg elmémet (szeletív mágnes funkció:-)! Tehát, köszi szépen a számomra jelző értékű infót:-)), megértettem, hogy mit nem akarok, ill. valamit nem jól teremtettem meg a magam számára (esetleg még mindig félreteremtek:-)!

Kép: Spartacus - (a tüzes harcos)
Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái (www.netstudio.hu/arthur)

Nem a hiányra összpontosítom a figyelmem a továbbiakban (és nem hasonlítgatom közben állandóan össze a jelen helyzetet azzal, amit szeretnék megvalósítani, pl. a betegség, ill. az erre irányuló tisztító bioenergetikai funkciók okozta tünetekre, vagy a felhalmozott számlák számlálgatására, mert akkor prioritási csere történik, és még jól fel is idegesítettem magam újra)! Hanem annak a megoldására, mindig van, csak meg kell engedni beáramolni azt, így ennek a megengedése lesz a következő döntésem és tapasztalásom. Mi az amit alkalmazhatok a hiányérzet feloldására? A Kíváncsiság! Az arra való kiváncsiság, hogy ha pl. elindítottam a bőség választására és igényére való kinyilatkozásom az Univerzum és saját bioenergetikai rendszerem felé, vajon milyen formában valósul ez meg számomra? Ha ezt a bioenergetikai megoldást még örömteli várakozással és a rácsodálkozásra, sőt humorral való képességgel is kiegészítjük, akkor olyan szintre emeltük saját bioenergetikai rezgésszintünket (vonzásunkat), amely csak meggyorsítja a megvalósulás bioenergetikai folyamatát (vissza-vonzás bioenergetikai tartalmát és annak bioenergetikai intenzitását)! Figyelem! Bioenergetikailag -energetikai rezgésszint emelés- és emberi "szemszögből" is a Bőség kategóriába tartozik mindaz, ami örömöt és jó érzést okoz számunkra.. (legyen az megkönnyebbülés, nevetés vagy sport, de akár csak a Vágy tiszta és szabad megélése, stb.)!

Szevasz, Isten véled szegénység, hiányérzet:-)! Nem gátolom tovább bioenergetikai öngyógyító rendszerem - gyógyulásom bioenergetikai funkcióját, nincs már szükségem az energiádra (boldogan tovább fog áramolni az adott energetikai információ, mert minden energia létforma és bioenergetikai tudat "lételeme" a mozgás, áramlás, az átalakulás és fejlődés:-))!! Nehéznek tűnik mindennek a bioenergetikai folyamatnak a hatékony kivitelezése? Igen, eleinte valóban még megerőltetőnek, "húzósnak" is tűnhet a dolog úgy szellemileg, mint lelkileg (főleg a Tömeg-Tudat húzó és gátló ereje, a megszokás és a dualista bioenergetikai hatásmechanizmus szintjén). De az apránként felépített és megélt tapasztalások, sikerek, egyre inkább erősíteni és mélyíteni fogják ennek a bioenergetikai folyamatnak a létjogosultságát és igazságát, majd a már Tudáson és valódi Elfogadáson alapuló egyéni alkalmazás módját (ennek kipróbálása mindenképpen, tutira megérdemel egy kis plusz energia befektetést:-)!

A BŐSÉG TUDATOSSÁGGAL (amely egyben maga a Szeretet is!) és annak a környezetre való kivetítésével (tudatos bioenergetikai alkalmazásával) nem csak a fizikai, Földi Energia zónában teremthető meg és tartható fenn a Bőség energia folyamatos jelenléte és szabad áramlása, mivel ez a Bőség Tudatosság az egész Univerzum Bőség Tudatosságára, energia tartalmára – információjára is kihat. Fokozva és táplálva ez által Univerzális (Kozmikus) szinten is a Bőséget és annak szabad bioenergetikai áramlását! „Emberi” szinten Adom és táplálom a Bőség tudatosságot (persze hogy van, és lesz mindig elég..) és annak elfogadását. Univerzális szinten pedig Kapja az Információt és energiát a Bőség energia bioenergetikai tudatossága és információ tartalma, így vissza is áramolhat az a földi létbe (az egyéni és társadalmi bőség szinten is).

Ez a bőség bioenergetikai tudatosság nem csak pl. a pénzre, vagy a gyógyulásra vonatkozik, hanem arra is, hogy minden jellegű problémára megvan, és adott, fizikai értelemben is megjeleníthető a tapasztalás szintjén a legmegfelelőbb válasz és megoldás.lásd. pl. energia - kérdés és annak megoldása, hiszen az emberek többsége már támogatja a Földet és minden élőlényt kímélő energia ellátás – nyerés megoldását. Sok szívből jövő és egyirányú bioenergetikai sűrítmény, mely a megoldásra és nem a hiányra koncentrálódik a kérés – adás során, megteremti, és fizikai megvalósulásba, tapasztalásba tudja lehívni a bioenergetikai Megoldás - kapás bőségét..

Az energetikailag is magas szinten Tudatos vállalkozó (vagy akár csak a természetesen jó érzéssel megáldottan és/vagy józan észből fakadóan), a beosztottjai, munkatársai számára is biztosítja, ill. előmozdítja a jólétet. Hiszen egyrészt a biztonságérzettel, megbecsüléssel stabilitást és kreativitást, megbízhatóságot válthat ki – várhat el, másrészt minél koncentráltabb és magasabb frekvencia szintű Bőség energia zónában mozog az ember, annál inkább emelkedik (szinkronizálódik) az Ő egyéni Bőség Tudatossága, a bőség bioenergetikai szintje is!

Az irigység (és féltékenység) ha nem a másiktól való bőség-féltést és birtoklási vágyat tükrözi, hanem azt az érzetet váltja ki belőlünk, hogy ez igen!, így is lehet!, számomra magam által hogyan valósítható meg ez a szinvonal, bioenergetikai módszer?!, akkor építő jellegű lehet. Egyébként csak mélyíti az ember Szegénység - tudatát és annak mértékét, annak bioenergetikai negatív Kapás - vonzatát (ez a szeretet és önbecsülés nélküli folyamat minden jellegű "bőség - irigylésre, vagy féltékenységre" vonatkozik, úgy a szellemi-lelki bőség és testi egészség, mint az anyagi jellegű bőség terén is).

Kép: Libra - Mérleg
Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái (www.netstudio.hu/arthur)


De negatív és visszaütő bioenergetikai "bőség" láncolatot indíthat el a harácsolás, a fölösleges javak felhalmozása és annak kuporgatása (azaz az energia szabad áramlásának gátlása), vagy a másik ember félrevezetéséből és/vagy kihasználásából adódó szerzés, nyereségvágy, ill. a szándékosan nem megfelelően kivitelezett és mértékű produktum, szolgálat (azaz adás) is. Egyrészt a kihasznált és csalódott fél negatív érzelmi bioenergetikai visszahatása erősebb és hatékonyabb lesz - bőség csökkentése- a tisztességtelen félre nézve, mint annak az ez által "megszerzett" elégedettség érzete, és további bőség szaporulata, másrészt a kihasználó egyén valódi (és további) problémáját az önbecsülés és öntisztelet, önszeretet hiánya okozza és fogja okozni (ezek az ún. szinkronizált bioenergetikai bumeráng hatások).

A gyógyítással foglalkozó emberek többsége (legyen az természetgyógyászati vagy egészségügyi jellegű gyógyító), még a mai napig is szinte restelve fogadja el szolgáltatásaiért (energia befektetéséért - tudásáért, energia közvetítéséért) a pénzt (vagy nem a kellő és megfelelő összeget), mint bioenergetikai ADOK-KAPOK kiegyenlítő eszközt. Ezzel a folyamattal azonban, a gyógyító nemcsak önmaga Bőség és Tisztelet, Szeretet energiáját (mely idővel visszaüthet a saját teljesítményére is), de még a hozzáforduló gyógyulását (gyógyulási bőség tudatát) is csökkentheti, kivetítve, áramoltatva és megerősítve (elmélyítve) minden résztvevőre ez által, a SZEGÉNYSÉG TUDAT bioenergetikai információját, majd annak szegénységi vonzat hatásmechanizmusát!

A megfizetett szolgálaton kívüli „Hálapénz” nem a Bőség és a valódi ADOK-KAPOK bioenergetikai viszonzás tárgykörébe tartozik, és nem is támogatja a Bőség és Tisztelet folyamatos áramlását! Tudniillik a Hálapénz az elfogadó részéről többnyire a hiányérzetből fakad (a bőség, a pénz hiányérzetéből és az attól való félelemből). Az átadó részéről pedig olyan jellegű megelőlegezett „bizalmon” épül, mely sokkal inkább a félelmen és kiszolgáltatottságon alapul, mint a gyógyulásba és/vagy a gyógyítóba vetett hiten, bizalmon! Mindenki részére gátolja a bőség (és a bőség bioenergetikai tudatosságának) további visszaáramlását, úgy a gyógyulási és gyógyítási, mint a további pénzkereseti tendenciában..! Kivételt képez ez alól az a jellegű öröm - meghatottság kísérte „hálapénz”, azaz valójában már inkább Ajándék, mely valódi személyes plusz oda – Adásból és Kapásból fakadt, megsokszorozva ezáltal, az Adok - Kapok mélységét és annak bioenergetikai szinkronját.

Nyilvánvalóan itt most energetikai, és nem társadalmi- gazdaságpolitikai - szociális megközelítésről (fejtegetésről) van szó, mely azonban nem jelenti azt, hogy a Bőség, ill. az Adok-Kapok bioenergetikai lánc - hatásmechanizmus ne érvényesülne társadalmi, gazdasági, szociális nagyságrendű szinten is!

Ha adott szituációban nem áll más a rendelkezésére az embernek, mint „csak” a szellemi tudása, vagy idejét és energiáját igénybevevő ténykedése (pl. igen én el tudok menni ezért Önnek, hiszen tudom, nincs rá ideje.., vagy egyszerűen: és én miben segíthetek Önnek?), …akkor ADJA azt oda..! A szívből jövő és adott, a korrekt ADOK-KAPOK bioenergetikai láncolat mindig egy MOSOLY, és mindig egy lelki bőség kíséretében végződik..)))! Fedezze fel és ismerje meg, ENGEDJE MEG ÖNMAGÁNAK, majd "aknázza" is ki:-) az ÖN rendelkezésére is álló Bőség Energiát (az univerzumban több áll az Ön rendelkezésére is, mint ami elég!). Emelje ezzel a Saját (és szerettei), az Emberiség, a Föld és az Univerzum Bőség szintjét, életörömét és elégedettségét, és a minden téren ható további bioenergetikai fejlődését is, végső soron ..a SZERETETET :-)))!!

A Vonzás Törvény más témakörök szerinti megközelítéséről és alkalmazásáról, egyben többnyire nem bioenergetikai, mint inkább az "emberi megközelítés" oldaláról még többet olvashat: bioenergetikus / stressz / Vonzás Törvény (a limbikusrendszer büntető és jutalmazó rendszere, a szándék, a döntés, és az érzelem bioenergetikai vonatkozásai és jelentőségük, a fantom félelmek, az önzés és a felelősségvállalás, a betegség és a gyász, bioenergetikai stresszoldó technikák, a kiegyensúlyozott önbecsülés kialakítása önmagunkban, stb.).

Aura Bioenergetikai jelentősége

Az AURA a testünkben zajló energiaáramlás, sejtjeink elektromágneses funkcióinak, információinak kisugárzása. Egyértelmű, hogy testünk minden sejtje energetikai folyamatot végez, melynek elektromágneses tere van, és az is nyilvánvaló, hogy ezek a mágneses kisugárzások nem fognak „megállni” pl. a testünk külső burkánál, a bőrnél. A gondolkodás és érzelem során is keletkezik mágneses mező, mivel energia nem vész el, csak átalakul. Ez a kisugárzás, mintegy burok veszi körül testünket. Kiterjedése, színe és információs tartománya van.

Az átlagos emberi test aura rétegeinek mágneses kisugárzásának összessége nyugalmi állapotban 6-8 Hz hullámhosszú, átlagos kiterjedése 1-2 m, de fizikai állapottól függően lehet akár jóval kevesebb is. Az aura ahogy gyógyul az ember, úgy lesz egyre kiterjedtebb, energiával telítettebb. Az aura feladata a védelem, az ember testi, lelki, szellemi tartalmi információinak kivetítése, és egyben energiaszolgáltató is.


Az aura jelenlegi tudásunk és tapasztalatunk szerint, és a radiesztézia módszerével mérhetően is, 7 rétegből áll, és a rétegre jellemző információ tartalommal bír:

 1. Aura-Éteri test: anatómiai, anyagi test, fizikai érzetek, fájdalom, öröm élni akarás tartalmi információját tartalmazza. A bőrtől általában 25-50 mm-re található. Ennek a buroknak a csakra megfelelője a gyökércsakra, melynek működési színfrekvenciája vörös, belső elválasztású mirigye a mellékvesék.

 2. Aura-Érzelmi test: vitalitás, az életerő kivetülése. A fizikai test minden minőségét tükröző energetikai rezgés, az érzékeléseinkkel áll kapcsolatban, a szivárvány minden színét tartalmazhatja. A testtől általában 75 mm-re helyezkedik el, vastagsága kb. 50 mm. Energia felvevő központja a keresztcsonti csakra, melynek színe, narancssárga belső elválasztású mirigye az ivarmirigyek. Ebből csakrából kettő van, egy elől és egy hátul helyezkedik el.

 3. Aura-Mentális test: érzelmi és gondolati világunk függvénye, lineáris gondolkodás, tartalmazza az ösztönélet, az érzelmek és ezek hátterében levő érzések információit. Az ember egészségével kapcsolatos információkat tartalmazza, átlagosan 200 mm-re található a testtől, vastagsága kb. 125 mm. Energia felvevő csakra-központja a napfonat-csakra, melynek színfrekvenciája a citromsárga. Ebből a csakrából is kettő van, belső elválasztású mirigye a hasnyálmirigy.

 4. Ez a három aura burok a földi-létsík meghatározó energetikai burka.

 5. Aura-Spirituális, Asztrális test: tartalma az alacsonyabb és magasabb szintű tudatműködés. Sixtusi réteg, összekötő réteg a fizikai és szellemi síkok között. A tartós, mély érzelmekkel áll kapcsolatban, a testtől 300 mm-re keresendő. Központja a szívcsakra, melynek működési színfrekvenciája a fűzöld. Ebből a csakrából is kettő van, belső elválasztású mirigye a csecsemőmirigy.


 6. Innentől kezdődnek az aura-spirituális létsíkok, melyeket az 5, 6, és a 7. burok információs mezője tartalmaz.

 7. Aura-Reinkarnációs szint: a magasabb rendű akarattal áll összefüggésben, a cselekedeteinkért való felelősségvállalás szintje, mely 450 mm-re helyezkedik el a testtől. Csakra-megfelelője a torokcsakra, melyből szintén kettő van. Színfrekvenciája az égszínkék, mirigye a pajzsmirigy.

 8. Aura-Kreádor szint: a felsőbbrendű szeretettel van összefüggésben, a felsőbb szintű gondoskodás rezgése, a teremtés szintje. A testtől 850 mm-re helyezkedik el, energia felvevő csakrája a homlok csakra, amit a harmadik szemnek is szoktak nevezni. Ebből is két csakra létezik, színe az indigókék, mirigye az agyalapi mirigy.

 9. Aura- a felsőbbrendű tudat integrálódik a fizikai és spirituális tudat között. A gyógyítók innen kapják és kérik a gyógyításhoz szükséges energiát. 1-1,5 méter a kiterjedése általában az emberi testtől, energiaközpontja a koronacsakra, működési színfrekvenciája az ibolya és a fehér szín. Ebből a központból csak egy van, belső elválasztású mirigye a tobozmirigy.

Aura fizikai érzékelésének egyéni módszerei

Az aura nemcsak szervezetünk egészségi és energetikai egyensúlyáról, de lelki, szellemi adottságainkról, jelen állapotáról is képet nyújt. Az aura szemmel jelenleg csak az ún. auralátók számára érzékelhető (a gyermekek többsége az, de idővel elfordítja figyelmét róla, és megfigyelőképességét a környezete megismerésére fordítja). Különböző koncentrációs gyakorlatokkal azonban felnőtt korban is megtanulható az auralátás!


Aura koncentrációs gyakorlat


Helyezze a képet kb. 1,5 méterre maga elé. Nézze koncentráltan a fekete pöttyöt legalább 30 mp-ig, vagy tovább. Csak a fekete pöttyöt nézze, idővel, mintha egy másik szín aurája ölelné körül a színes köröket. Ez a gyakorlat azt mutatja be, hogyan kell nézni az emberi aurák látásához, növelve szemünk és érzékenységünk mértékét.

A harmonizálók többsége gyakorlati szintre fejleszti az aura érzékelését intuitív vagy látásszinten is, mert ez hatalmas segítséget nyújthat nemcsak egy általános állapotról, de az egyes szervek, szervcsoportok állapotának energetikai felmérésében is, illetve teljességében magáról az emberről. Mivel az érzelmi állapot nagymértékben kihat az ember teljes Bioenergetikai rendszerére is, így a lelki defektusok is könnyebben feltárhatóak az aura által. Leginkább azok a lelki blokkok, amelyeket a kezelt nem vesz (vagy nem akar) tudomásul venni, vagy nem is fordít rá kellő figyelmet. Minél kiegyensúlyozottabb, minél nagyobb a belső energiatelítettségünk, annál nagyobb kiterjedésű az auramezőnk. Energetikailag testi, lelki, szellemi szinten annál erősebbek, védettebbek vagyunk. Energetikai védettségünk mértéke Föld által okozott, ill. egyéb elektromágneses sugárzásokra (radiesztézia) nézve is igaz. Az aura még a másik ember energetikai kisugárzásával szemben is tud védelmet biztosítani, és tudatosságunkkal fejleszteni is kell ezt a képességünket.

Még ha nem is tudjuk pontosan azonosítani azt, hogy érzékeljük mások Bioenergetikai rezgésszintjét-auráját, energetikai burkát, a minden napi életben gyakorlati szinten tudattalanul is alkalmazzuk ezt az aura-érzékelő képességünket. Például senki nem szeret a zsúfolt liftben, vagy közlekedési eszközön utazni, mert úgy érezzük, mintha a másik ember belépett volna a mi „felségterületünkre”, aura-kiterjedésünkbe. Az aura-energetikai érzékelés helyes, mert ez így is van. Ismeretlen ember társaságában egyéb információ nélkül is érezzük, ha valaki egészségileg leromlott vagy lelkileg elutasító, negatív állapotban van, ahogyan azt is érezzük és mondhatjuk a másik embernek, hogy: ma szinte ragyogsz!

Az Aura Bioenergetikai tulajdonságai

Az aura több rétegben veszi körül testünket, és több színnel rendelkezik. A belső szín piros, majd narancssárga, citromsárga, zöld, kék, lila, a legkülső héj, pedig ragyogó fehér, rózsaszínes árnyalatú. Amennyiben testünkben szabad energiaforgalom és áramlás van, ezek az aura burkok szépen egymásba olvadóan láthatóak és érzékelhetőek. Energetikai blokkok esetén azonban sérül az aura-energiaburok is, jelezve az információs, bioenergetikai zavart, nagyobb probléma esetén pedig, akár ki is lukadhat az aura burok.

Az aura domináns színe az egyén fizikai domináns beállítottságát is tükrözi. Például ha valaki erősen az anyagi világban gondolkodik, túlnyomórészt elnyomja lelki szükségleteit, akkor a gyökércsakrának (energetikai telítettségénél fogva) megfelelő piros szín dominál aurájában. Ha valaki szívközpontú, szeretet vezérelt, akkor a zöld szín dominál aurájában a szívcsakrának megfelelően. A gyógyítók többsége zöld színű aurával rendelkezik, hiszen betegséget diagnosztizálni és beteget kezelni lehet, de valóban gyógyítani az embert, csak szeretettel lehet. A "gyógyítók" esetében az aurában a lila szín is dominál általában a szellemi irányultság és fejlődési készség miatt. Minden beállítottság, dominancia helyénvaló, hiszen nem vagyunk egyformák, és ez így jó. Mint minden, az aura is változik a mi változásunknak megfelelően, azonban mindenkinek törekedni kell az egyensúlyra, hogy minél kiteljesedettebb, harmonikusabb életet élhessen!

Csakra központok Bioenergetikai jelentősége

A CSAKRÁK a szervezetünkben található energiát felvevő és átadó központok. Anyagi gondolkodás és látásmód szintjén azt mondhatjuk, hogy a csakrák elhelyezkedésüket tekintve az endokrin (hormonokat/emésztőnedveket kibocsátó szervekkel esnek egybe. Összesen 7 csakraközpontunk van, melyek egészséges személynél kb. 12-15cm magasságú, és kb. 8-14 cm nyitottsággal rendelkező, tölcsér alakú energiaörvények.
Ezeken az energiaörvényeken keresztül vesszük fel és adjuk le a működésünkhöz szükséges sugárzó energia nagy részét (pl. a Nap vagy a Föld Schumann energiáját). Szervezetünk teljes egészében a 7 központ mellett még 6 pár fő, 21 mellék (kisegítő) és sok ezer apró kis csakra található. Az emberiség energetikai fejlődési perspektívája olyan szintre juthat, hogy már csak EGY Fő csakraközpont lesz, melyből harmonizáltan az egész szervezet ellátható, irányítható és érzékelhető.

A 7 Főcsakra elhelyezkedése és színfrekvenciája

 1. Gyökér-csakra (mellékvese): a húgyhólyag, a nemi szervek és a gerinc a hozzátartozó szervek, működési színfrekvenciája a vörös.
 2. Szakrális-csakra (ivarmirigyek): melynek működési színfrekvenciája a narancssárga, ebből a csakrából kettő van, egy elől és egy hátul helyezkedik el.
 3. Napfonat-csakra (hasnyálmirigy): a gyomor, a máj, az epe és az epehólyag, az emésztőrendszer szervei tartoznak energiaellátottsága alá. Színfrekvenciája a citromsárga, ebből a csakrából is kettő van.
 4. Szív-csakra (csecsemőmirigy): a szív és keringési rendszer, a tüdő a hozzátartozó szerv, működési színfrekvenciája a fűzöld. Ebből a csakrából is kettő található.
 5. Torok-csakra (pajzsmirigy): a torok és a tüdő az energetikai szervei. Kettő van belőle, színfrekvenciája az égszínkék.
 6. Homlok-csakra, Harmadik szem (agyalapi mirigy): agy alsó része, a vegetatív idegrendszer, a bal szem, orr a hozzátartozó energetikai szervek. Ebből is két csakra létezik, melyeknek színe az indigókék.
 7. Korona-csakra (tobozmirigy): az agy felső része és a jobb szem az energetikai szerve. Működési színfrekvenciája az ibolya és a fehér szín, ebből az energia központból csak egy van.

Látható, hogy a csakrák bizonyos szerveinkkel szoros kapcsolatban állnak. A csakrák energetikai egyensúlya alapvető szempont betegségek kezelése esetén. Amikor az energiaközpont egységét helyreállítjuk, a hozzákapcsolódó szervek is energetikailag kiegyensúlyozottá válnak.
Az energiarendszerünkben a csakra (energia központok) jelentéstartalma összefügg az elemi minőséggel is: Gyökércsakra : föld elem, Hasi csakra: víz elem, Köldökcsakra: tűz elem, Szívcsakra: levegő elem, Torokcsakra: éter, tér-űr elem

Csakrák, mint Bioenergetikai központok és energia szolgáltatók

A Csakrák az aura burokkal együttműködnek, minden egyes csakra, minden egyes burokkal kapcsolatban van. A csakrák szolgáltatják és biztosítják az aura részére a környezetből az energia felvételt. Ha egy csakra lezárt, át tud venni energiát egy másik csakrából, csak nem biztos, hogy elégséges mennyiséget (lásd még: radiesztézia- az emberi test polaritása). A csakrák gerjesztett spirális légörvények, meghatározott, az emberi fajra jellemző forgási irányuk van, melynek sebessége az energia felvételétől függ. Ha szüksége van a csakrának energia felvételre, akkor az adott környezeti energiasávból veszi fel az energiát magához úgy, hogy az adott sugárzási sávban megnöveli forgási sebességét és ezzel a sebességgel, mintegy „benyalábolja” a működési sávfrekvenciájában levő szabad elektronokat.

Energia felvételi források:
Az ember energia termelését és energia felvételét negatívan befolyásoló tényezők:

Csakrák Bioenergetikai forgásirányai nemeknek megfelelően

A csakráknak forgásirányuk is van, melyek iránya különböző, és ez a különbözőség nemileg is jellemző. A férfiaknál az egyes csakra az óramutató járásával megegyező irányban forog. A kettes csakra ellentétes irányban forog, mint az egyes csakra. A hármas, ötös és hetes csakrák forgásiránya megegyezik az egyes csakra forgásirányával. A négyes és hatos csakrák forgásiránya, pedig megegyezik a kettes csakra forgásirányával. A nőknél az egyes csakra az óramutató járásával ellentétesen mozog, s ennek megfelelően valamennyi csakra ellentétesen, fordítottan forog, mint a férfiaknál.

Ezek a csakra-forgásirányok biztosítják a csakrák közötti energia továbbítást, és annak lehetőségét, hogy a lezárt csakra is jusson energiához egy másik csakra energiafelvételéből. Az energia felvétel folyamatának szabályozása a gerincoszlopban, az idegrendszer által működik.

Csakrák Bioenergetikai feltöltésének lehetőségei

A csakra központok energetikai harmonizálása, feltöltése a Kapcsolatteremtő gyógyításon kívül kiegészíthető méregtelenítéssel, vízterápiával, energetizáló és harmonizáló testkultúrával, stb. alkalmazásával. Nagymértékben segít a relaxáció, a sport, a harmonizáló bioenergetikai mozgásgyakorlatok (→pl. MÉLYLÉGZÉS, a Tibeti Öt, Mudra ujjgyakorlatok, ujj- és arcmasszázsok, thai chi) elvégzése, a természetben való elidőzés, a napfény, a zenehallgatás, és a tudatos érzelmi és gondolati feltöltődés (öröm, szeretet keresése és adása illetve fogadása, a humor), azaz, az energetikai rezgésszint tudatos emelése.
Naponta szánjunk magunkra legalább 15 percet, amikor kikapcsoljuk magunkat a körülöttünk lévő világból, környezeti hatásokból és saját magunk zavaró gondolatai alól is (stressz-mentestő terápiák, a kiegyensúlyozott önbecsülés megteremtése)! Helyezzük magunkat nyugalmi, kényelmi helyzetbe, LÉLEGEZZÜNK MÉLYEN és nygodtan, és találjuk meg magunkban azt az optimális pontot, ahol úgy érezzük, senki és semmi, még saját magunk sem zavarjuk saját magunkat, egyszerűen "csak legyünk". Ha egyszer csak elmosolyodik (maga sem tudja miért..), akkor elindult az Önmagára való találás (és további megnyílás) útján.. :-)).

Ekkor kérdéseket se tegyünk fel, és válaszokat se várjunk, mert az ellazulás és kikapcsolódás után, maguktól is könnyebben érkeznek majd a válaszok, a még ki nem mondott kérdéseinkre is. A válasz sokszor akár „heuréka” formájában, vagy csak egyszerűen egy segítő gondolatsor, kép formájában érkezik el hozzánk. Pihentesse az „élet” körforgatagát és energiával feltöltődve léphet vissza a „jelenbe”!
"Behunyom a szemem, mivel látni akarok."
(Paul Gauguin)